Fragt

 

I Dansk Flise Lager tilbyder vi billig fragt til en fast pris - uanset mængde!

 

kr. 750,- inkl. moms pr. leverance. Uanset hvor meget du køber, og hvor det skal sendes hen i hele Danmark*, og du opkræves ikke for paller.

(Big+ Slabs sendes i specialfremstillet palle - fragt af disse udgør kr. 1750,-)

 

* Gælder hele Danmark, undtagen ikke brofaste øer.

 

Splittes en ordre op i delleveringer, betales der 750,- kr. for hver gang der sker en levering.

 

Prisen er gældende når der leveres med vores samarbejdspartner Esbjerg Gods.

Ønskes der særlevering, f.eks. levering med kran eller aflæsser truck, eller det viser sig, at leveringsadressen ikke kan tilkøres med en sættevogn, vil der ske en ekstra fakturering, svarende til de ekstra omkostninger der er forbundet med denne levering.

 

Du kan naturligvis også selv hente dine varer hos os. Dette kan dog kun ske fra vores hovedlager i Vejle.

(HUSK at udregne fragten inden afhentning. Fliser på 10 mm. i tykkelse vejer ca. 24 kg. pr. m2)

 

Se iøvrigt nedenstående fra vore salgs- og leveringsbetingelser:

 

6 LEVERING
Alle fragtomkostninger/leveringsomkostninger betales af Kunden. Varerne afsendes fra Sælgers lager med en af Sælger valgt fragtmand.
Leveringsomkostninger opkræves samtidigt med betaling for varen.
Levering sker til fast underlag ved fortovskant. Det skal være muligt at aflæsse med en palleløfter. Kan aflæsning ikke ske med en palleløfter til fast underlag, medtages varen til nærmeste opbevaringsdepot for Kundens regning. Alle udgifter forbundet hermed inklusiv udgifter til ny (om)levering skal afholdes af Kunden.
Varer leveres mandag – fredag undtagen i ferie og på helligdage.
Er der ikke aftalt et fast leveringstidspunkt, skal Sælger på opfordring fra Kunden anslå et leveringstidspunkt. Såfremt levering ikke er sket inden den anslåede dato, kan Kunden fremsætte påkrav om levering inden for 5 hverdage.
Er der aftalt et fast leveringstidspunkt, er Sælger berettiget til at forlænge dette leveringstidspunkt med 5 hverdage, uden Køber kan gøre misligholdelsesbeføjelser gældende.
Er der konstateret skader ved levering, skal dette meddeles Sælger inden 24 timer fra underskrift på fragtbrevet til følgende mail post@danskfliselager.dk vedhæftet behørig dokumentation for de påberåbte skader.
Alle varer leveres med store lastbiler. Køber indestår for muligheden af, at en stor lastbil kan tilgå leveringstedet uhindret. I så fald der kræves levering med en speciel lastbil, vil det være for kundens regning.